1:1 SESSIONERJeg tilbyder følgende forskellige sessioner:


  1. Essens & Sjælsmission
  2. Strategi
  3. Implementering
  4. Talent Indikator
  5. Nyt Fundament1. Essens & Sjælsmission


Denne session handler om at finde svar på spørgsmålene: Hvem er du, hvorfor er du her, og hvordan gør du dit arbejdsliv meningsfuldt?


På baggrund af dine forberedende svar på en række spørgsmål samt en sjælsnumerologisk tolkning af din fødselsdato går vi ombord i en undersøgelse af mulige svar på de vigtigste spørgsmål, du nogensinde kommer til at stille i dette liv: Hvorfor er jeg her og hvad er meningen med mit liv? Dit udbytte af mødet er klarhed, overblik og accept af din nuværende situation, hvilket er forudsætningen for at skabe ønskede forandringer. Du kommer i kontakt med en følelse af frihed, glæde og mening og vil opleve et løft ud af din hverdagsbevidsthed. Sessionen foregår på zoom, og du modtager en optagelse efterfølgende.


2. Strategi


Den eneste strategi, der er bæredygtig og langtidsholdbar, er at arbejde med din bevidsthed og vibration. Konkret handler det om at finde ud af, hvad der er dine vigtigste livsprioriteter, hvad der støtter dig (og hvad der ikke gør) og handle i overensstemmelse med det, der støtter dig i dit daglige virke. 


På baggrund af dine forberedende svar på en række spørgsmål, guider jeg dig til at identificere dine vigtigste prioriteter og skabe dit eget kompas til at navigere efter i hverdagen. Dit udbytte af vores sjælemøde er et personligt "Happy Map" udviklet på baggrund af dine behov, værdier og drømme, dvs. den klarhed, der er nødvendig for at være, gøre og have det, du længes efter, så du kan skabe frihed, glæde og mening i dit arbejdsliv. Ssessionen foregår på zoom, og du modtager en optagelse efterfølgende. 


3. Implementering


Denne session handler om at hjælpe dig med at transformere en begrænsende overbevisning, som blokerer implementeringen af dit vigtigste bidrag.


Når du har fået skabt et koncept og en strategi omkring dit vigtigste bidrag til verden (klik på: KONCEPT & STRATEGI) begynder du for alvor at blive opmærksom på de begrænsende overbevisninger, der hindrer dig i at implementere dit vigtigste bidrag til verden. På baggrund af en indledende samtale identificerer vi sammen udfordringen, neutraliserer og transformerer den. Dit udbytte af vores møde er mere klarhed, mod og kærlighed til at fortsætte med at udleve din sjælsmission i dit daglige virke med frihed, glæde og mening. Sessionen foregår på zoom, og du modtager en optagelse efterfølgende.


4. TalentIndikator


Denne session handler om at spotte top talenter og give konkrete anbefalinger i forhold til justeringer med henblik på succes.


Dette tilbud kan anvendes af dig, der ønsker mere klarhed over din egen talent-profil eller i forbindelse med sammensætning af teams, ledelse eller bestyrelse i din virksomhed, så du kan sikre dig, at alle nødvendige talenter i forhold til at opnå de ønskede resultater er repræsenteret i det hold af mennesker, der støtter dig i at udleve din sjælsmission i dit daglige virke. På baggrund af forberedende svar på en række spørgsmål samt online udfyldelse af en TalentIndikator Test, analyserer jeg data og præsenterer dig for en analyse af top talenter og non-talenter og giver konkrete anbefalinger til fokus og ændringer. Dit udbytte er klarhed og forståelse for, hvad der skal til, for at du kan skabe succesfulde resultater ved at fokusere på top talenterne og uddelegere alt, der har med non-talenterne at gøre. Sessionen foregår på zoom, og du modtager en optagelse efterfølgende.


5. Nyt Fundament


Denne session handler om at identificere et nyt energifundament til dig eller din virksomhed i form af en sjælsnumerologisk navnejustering.


På baggrund af din fødselsdato eller din virksomheds registreringsdato samt dine ønsker præsenterer jeg dig for muligheder for en opgradering af din eller din virksomheds energisignatur og energifelt i overensstemmelse med din sjælsmission. Dit udbytte af vores sjælemøde er frihed fra tidligere hæmmende strukturer og en mulighed for at udleve din sjælsmission i dit daglige virke med ny energi på en højere frekvens med mere  klarhed, mod og kærlighed til at bryde fri af det gamle og skabe frihed, glæde og mening på et nyt fundament. Sessionen foregår på zoom, og du modtager en optagelse efterfølgende.

Min ekspertise er at


  • se det store billede, spotte potentialer, talenter og muligheder, 
  • facilitere mere klarhed, mod og kærlighed og 
  • hjælpe med at slippe uhensigtsmæssige overbevisninger og træde ud af hæmmende strukturer.


Sådan skaber vi sammen dit koncept, udvikler og implementerer strategien og gør dit vigtigste bidrag til verden en realitet.